Hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư(10/11/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5433/BXD-QLN ngày 10/11/2020 gửi Ban quản trị khu nhà ở Skylight hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

Tìm theo ngày :