Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản(22/04/2021)

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

Tìm theo ngày :