Thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư(12/10/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4956/BXD-QLN ngày 12/10/2020 gửi Ban quản trị nhà chung cư Golden Westlake hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư thường niên.

Tìm theo ngày :