Công nhận Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Coldwell Banker Việt Nam có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới, định giá và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản(13/05/2011)

Ngày 10/5, Bộ Xây dựng đã có công văn 40/BXD-QLN về việc công nhận Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Coldwell Banker Việt Nam có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của Quyết định số 29/2007/QĐ - BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Tìm theo ngày :