Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về “Đề nghị áp dụng thực hiện việc hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp cho các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở các tỉnh thuần nông...(08/07/2013)

Ngày 08/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1359/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh về “Đề nghị áp dụng thực hiện việc hỗ trợ vốn vay với lãi suất thấp cho các cá nhân có nhu cầu mua nhà ở các tỉnh thuần nông, vì hiện nay chỉ áp dụng thực hiện ở các thành phố lớn”.

Tìm theo ngày :