Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(30/01/2023)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Sóc Trăng gửi đến qua văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 của Ban Dân nguyện với nội dung kiến nghị: “Đề nghị bổ sung quy định về quy trình xác định chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng để thanh toán cho nhà đầu tư khi bàn giao lại quỹ đất ở 20% trong dự án cho Nhà nước”.

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được Phiếu chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lã Thanh Tân - Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng với nội dung chất vấn: Phát triển đô thị thông minh dường như đang là một xu hướng mới thu hút đông đảo các chính quyền đô thị hiện nay, là điều mà cử tri thường xuyên được thông tin qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, có vẻ như đến nay vẫn chưa có một khái niệm, một nhận thức chung và được luật hóa về “Đô thị thông minh”. Xin Bộ trưởng cho biết thêm thông tin về vấn đề này? Thực trạng phát triển đô thị thông minh ở nước ta hiện nay ra sao? Và định hướng, giải pháp nào cho phát triển đô thị thông minh trong thời gian tới”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị xem xét sửa đổi khoản 3 Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng theo hướng giao chủ đầu tư quyết định điều chỉnh tiến độ của hợp đồng trong trường hợp việc điều chỉnh tiến độ không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng để đảm bảo tính chủ động của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp được Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo văn bản số 7963/VPCP-QHĐP ngày 26/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Luật hiện hành quy định về các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng vốn tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xây dựng năm 2014 không thống nhất với quy định tại Khoản 2, Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 dẫn đến khó khăn trong quá trình thực hiện. Kiến nghị nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi, điều chỉnh Luật Xây dựng năm 2014 hoặc Luật Đầu tư công năm 2019 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quy định về điều chỉnh dự án.”.

  • Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhận được chất vấn của đại biểu Quốc hội Quàng Thị Nguyệt, Đoàn đại biểu tỉnh Quốc hội tỉnh Điện Biên tại kỳ họp họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Tổng Thư ký Quốc hội chuyển đến  với nội dung chất vấn: “Trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, nhiều đô thị ven biển của nước ta thường xuyên bị ngập nặng khi mưa lớn, triều cường. Xu hướng này ngày càng gia tăng cả về tần suất và diện tích bị ngập lụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất, đi lại, sinh hoạt của người dân. Xin Bộ trưởng cho biết, trong quy hoạch phát triển đô thị nước ta, xây dựng hạ tầng cấp thoát nước, giao thông, … đã cập nhật như thế nào? Các kịch bản biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng hướng giải quyết như thế nào cho một quốc gia đất hẹp, người đông với trên 3000 km bờ biển như nước ta?”

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4 do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia để địa phương có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất việc điều chỉnh các quy định của pháp luật về nhà ở nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xây dựng các cơ chế, chính sách cụ thể về việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: Đối với Luật Xây dựng: Nhằm thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, thời gian qua tỉnh đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án khu chức năng trên địa bàn với quy mô chủ yếu từ 10-20ha. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 25 Luật Xây dựng năm 2014 quy định: “(1) Quy hoạch chung xây dựng được lập cho khu chức năng có quy mô từ 500 héc ta trở lên làm cơ sở làm cơ sở lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng. (2) Quy hoạch phân khu xây dựng được lập cho khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 héc ta làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết xây dựng. (3) Quy hoạch chi tiết xây dựng được lập cho các khu vực trong khu chức năng làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng”. Do đó, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, giảm quy trình thủ tục hành chính, kiến nghị tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét đối với các khu chức năng có quy mô dưới 20ha thì chỉ lập quy hoạch chi tiết (không nhất thiết phải lập quy hoạch phân khu).

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: Đề nghị Bộ Xây dựng:“Kiến nghị nghiên cứu phát triển mở rộng các nguồn cát thay thế (cát nghiền, cát tái chế từ phế thải công nghiệp và xây dựng, cát lợ, cát biển …) theo nội dung Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/08/2020 nhằm từng bước thay thế, giảm áp lực cho việc khai thác cát sông tự nhiên hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn và Thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 1418/BDN ngày 07/11/2022 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Chính phủ xem xét, sớm ban hành quy định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ”.

12345...71
Tìm theo ngày :