Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị bổ sung phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có) vào Bảng 3 về Biệt thự tại mục 5.12 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ(21/09/2022)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị:“Đề nghị bổ sung phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có) vào Bảng 3 về Biệt thự tại mục 5.12 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung về thiết kế đối với các không gian trong nhà biệt thự như “phòng giặt là, kho, phòng bảo vệ, phòng cho người giúp việc (nếu có)" thì không cần thiết quy định diện tích sử dụng tối thiểu".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022. Nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị quy định thửa đất xây dựng nhà biệt thự trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích không nhỏ hơn 150 m2 (hoặc … m2) bổ sung vào mục 5.4 dự thảo TCVN Nhà ở riêng lẻ - Yêu cầu chung thiết kế, cụ thể “5.4 Thửa đất xây dựng nhà ở riêng lẻ trong các khu quy hoạch xây dựng mới phải có diện tích không nhỏ hơn 50 m2, không nhỏ hơn 150 m2 hoặc (…m2) đối với nhà biệt thự”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị số 8: “Cử tri đề nghị quản lý chặt chẽ việc xây dựng các chung cư cao tầng trong khu vực nội thành; nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phù hợp, đảm bảo không gian cho cây xanh, thiết chế văn hóa và dịch vụ công cộng, đồng thời có quy hoạch tổng thể giao thông đô thị nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống đô thị hiện nay”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Để tránh những bất cập khi quy hoạch xây dựng nhà ở xã hội, đề nghị nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, chấp thuận theo hướng bố trí nhà ở xã hội tập trung để thay thế việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để phục vụ xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, nhằm tạo điều kiện đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 của Ban Dân nguyện, đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh được chuyển đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội quan tâm nhiều hơn nữa trước nhu cầu về nhà ở cho công nhân và người lao động trong cả nước”.

  • Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 685/BDN ngày 29/7/2022 của Ban Dân nguyện, đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam được chuyển đến sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV với nội dung kiến nghị: “Hiện nay trên địa bàn cả nước đã có rất nhiều công ty, nhà máy hoạt động tạo công ăn việc làm cho người lao động, tuy nhiên vấn đề nhà ở cho công nhân còn gặp rất nhiều khó khăn; đề nghị có phương án nên giành một phần quỹ đất để xây dựng các khu nhà ở xã hội giá rẻ bán cho công nhân thu nhập thấp để họ an cư lập nghiệp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: Cử tri phản ánh hiện nay rất nhiều cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và không đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế; bên cạnh đó, tình trạng thông tin sai sự thật về các bất động sản được rao bán, nhất là về giá để hưởng chênh lệch đang xảy ra khá phổ biến; đồng thời, thời gian qua nhà nước thất thu thuế rất lớn từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên. Cử tri kiến nghị nghiên cứu tham mưu Chính phủ trình Quốc hội nhanh chóng sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan nhằm tạo dựng môi trường bất động sản minh bạch, công bằng và hiệu quả".

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với các nội dung kiến nghị liên quan việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, cụ thể như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc về việc thanh toán nộp tiền còn nợ đối với trường hợp hộ gia đình trước đây mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV kèm theo văn bản số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Đề nghị sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực kinh doanh nước sạch. Theo Luật Đầu tư năm 2020, lĩnh vực kinh doanh nước sạch thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo đó nhà đầu tư khi tham gia kinh doanh lĩnh vực này phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật; tuy vậy, đến nay Chính phủ chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cụ thể hóa các nội dung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo khoản 5, Điều 7, Luật Đầu tư năm 2020. Hiện nay xuất hiện nhiều nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư các công trình cấp nước và kinh doanh nước sạch theo chủ trương xã hội hóa lĩnh vực kinh doanh nước sạch của Chính phủ. Vì vậy, việc sớm ban hành quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với lĩnh vực nước sạch là rất cần thiết nhằm tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương lựa chọn được nhà đầu tư kinh doanh nước sạch đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật, đảm bảo năng lực cấp nước ổn định, lâu dài sau đầu tư cho các địa phương thuộc địa bàn dự án”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Cử tri tỉnh Ninh Thuận chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV kèm theo văn bản số 3864/VPCP-QHĐP ngày 23/6/2022 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: “Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định quy định việc quản lý hạ tầng nước sạch sinh hoạt, trong đó quy định cụ thể quy trình thực hiện bàn giao tài sản là hạ tầng nước sạch khi các dự án hoàn thành, quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với các công trình đã thực hiện trước đây để kịp thời đưa các hệ thống cấp nước sạch vào quản lý, khai thác vận hành, tránh thất thoát tài sản công sau đầu tư; vì hiện nay chưa có quy định việc bàn giao hạ tầng hệ thống cấp nước sạch cho doanh nghiệp khi các dự án hoàn thành. Do vậy, tại địa phương, khi dự án hoàn thành chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện bàn giao hệ thống nước sạch cho doanh nghiệp để đưa vào quản lý vận hành, khai thác, nếu thực hiện chuyển giao sẽ không đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp”.

12345...66
Tìm theo ngày :