Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1210 thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 68(28/04/2022)

Ngày 25/04/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 112/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng 68 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

<<1...3456...174>>
Tìm theo ngày :