Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 687 thuộc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao kỹ thuật công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn(05/05/2022)

Ngày 04/05/2022, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 123/GCN-BXD về việc Trung tâm Tư vấn và Chuyển giao kỹ thuật công nghệ - Trường Đại học Quy Nhơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :