Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính(11/09/2021)

Sáng 10/9, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Hội đồng) đã tổ chức trực tuyến Phiên họp toàn thể, nhằm tổng kết công tác 8 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2021. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Phiên họp.

Tìm theo ngày :