Hà Nội: Đơn giản hóa 2 thủ tục liên quan quy hoạch xây dựng(29/12/2023)

Thủ tục hành chính cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện sẽ được thực hiện giảm 1 ngày làm việc.

Tìm theo ngày :