Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV: Những dấu ấn đặc biệt trong dòng chảy lịch sử(05/04/2021)

Lịch sử nền dân chủ cộng hòa ở nước ta hơn 75 năm qua có nhiều chặng đường phát triển và mỗi thời kỳ có hoàn cảnh khác nhau. Nhưng hành trình nhất quán của nền dân chủ cộng hòa ấy qua 14 khóa Quốc hội vẫn là sự tiếp nối những giá trị được tạo lập ngay từ cuộc bầu cử đầu tiên...

12345...8
Tìm theo ngày :