Bộ Xây dựng cho ý kiến về quy mô khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP Hồ Chí Minh(20/05/2022)

Ngày 20/5/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1728/BXD-KHCN gửi Ủy ban nhân dân Quận 12- Thành phố Hồ Chí Minh về quy mô khu đất dự kiến đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

12345...28
Tìm theo ngày :