Yên Bái: Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đến năm 2030(06/01/2022)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đến năm 2030.

Tìm theo ngày :