Thành lập thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh(22/02/2012)

Theo Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ, thành phố Cẩm Phả thuộc tỉnh Quảng Ninh được thành lập mới trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Cẩm Phả.

Tìm theo ngày :