Thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020(06/06/2012)

Sáng ngày 5/6/2012 tại Bộ Xây dựng Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang đã chủ trì cuộc họp về việc thực hiện Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020.

Tìm theo ngày :