Bắc Ninh: Giám sát công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị(31/08/2021)

Chiều 30/8, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại Sở Xây dựng về công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị (PTĐT) trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :