Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội(02/11/2017)

Kết luận thanh tra số 484/KL-TTr ngày 29/9/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng; công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; việc thực hiện quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn, rác thải, nước thải, nghĩa trang và một số dự án tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. 

<<1...3456...20>>
Tìm theo ngày :