Nghĩa Lộ (Yên Bái) đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ làm nhà ở cho hộ người có công và hộ nghèo đặc biệt khó khăn(15/09/2020)

Thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn (ĐBKK) về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 (Đề án), thị xã Nghĩa Lộ có 42 hộ làm nhà mới và 3 hộ sửa chữa, trong đó có 15 hộ người có công và 30 hộ nghèo.

Tìm theo ngày :