UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh(14/04/2021)

Ngày 12/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 4692/UBND-CN về việc tăng cường công tác quản lý tình hình thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :