Trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV(24/11/2021)

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nghĩa trang Quốc gia tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất đã được Bộ Xây dựng công bố quy hoạch từ năm 2018 nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo văn bản số 418/BDN ngày 02/11/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị Bộ Xây dựng sửa đổi Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng với cấp công trình như sau: Đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 01kV thuộc công trình cấp III; đến dưới 01kV thuộc công trình cấp IV”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 333/BDN ngày 22/9/2021 với nội dung kiến nghị: “Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, theo đó các dự án thuộc nhóm A do cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, điều này kéo dài thời gian thẩm định dẫn đến dự án chậm triển khai, khó đáp ứng tiến độ. Kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét ủy quyền cho địa phương thực hiện nhiệm vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án nhóm A để đẩy nhanh tiến độ”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 1 khóa XV do Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị: “Theo thói quen, phong tục tập quán, trước đây bà con người H’Mông chủ yếu làm nhà bằng vật liệu gỗ. Với chủ trương của Chính phủ quyết định đóng cửa rừng tự nhiên, người dân sống tại các khu bảo tồn thiên nhiên, rừng tự nhiên phòng hộ, rừng tự nhiên đặc dụng không còn được khai thác vật liệu gỗ để làm nhà; trong khi việc vận chuyển vật liệu xi măng, gạch xây, cát, đá, sỏi, đến nơi ở rất khó khăn, giá thành cao, dẫn đến chi phí làm nhà xây rất lớn, vượt quá khả năng chi trả của người dân.

  • Thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại văn bản số 6230/VPCP-QHĐP tháng 9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Thủ tướng Chính phủ sau Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV; Bộ Xây dựng xin phép trả lời các kiến nghị như sau:

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện, Ủy ban thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị: Hiện nay, việc áp dụng mức hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ cho người có công với cách mạng xây dựng mới nhà ở và hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ trong trường hợp sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ là thấp, không phù với tình hình hiện nay. Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ cho phù hợp”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 277/BDN ngày 30/8/2021 với nội dung kiến nghị:Đề nghị sớm ban hành văn bản quy định về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo giai đoạn 2020-2025, vì theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đến nay đã kết thúc”.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi đến qua văn bản số 277/BDN ngày 30/8/2021 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nội dung kiến nghị: Cử tri đề nghị nghiên cứu tham mưu trình Chính phủ quan tâm, sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng, làm cơ sở lập Quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050; đồng thời triển khai thực hiện Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Xây dựng theo Công văn số 4243/VPCP-QHĐP ngày 25/6/2021 với nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tháo gỡ những vướng mắc tại Khu Đô thị Quốc tế Đa Phước, dự án Sunrise Bay và sân vận động Chi Lăng của thành phố Đà Nẵng”.

12345...55
Tìm theo ngày :