Hướng dẫn thông báo tiếp nhận hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên

Thứ sáu, 19/01/2024 17:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 298/BXD-VLXD gửi Công ty Cổ phần Cát Cam Việt Nam hướng dẫn thông báo tiếp nhận hợp quy đối với sản phẩm cát tự nhiên.

Theo đó, tại điểm a mục 3.3.1 phần 3 Thông tư số 04/2023/TT-BXD quy định về quản lý đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu, người nhập khẩu phải thực hiện: “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa”.

Tại mục 5.2 Thông tư số 04/2023/TT-BXD quy định về trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tại địa phương đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu bao gồm: “Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất; Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu; và Quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương tại các cửa khẩu để kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký kiểm tra nhà nước và sự phù hợp chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Sản phẩm, hàng hóa cát tự nhiên do Công ty nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tỉnh An Giang, nên Sở Xây dựng tỉnh An Giang là Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Đề nghị Công ty Cổ phần Cát Cam Việt Nam liên hệ với Sở Xây dựng tỉnh An Giang để đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và được hướng dẫn theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 298/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)