Hướng dẫn xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thứ năm, 02/11/2023 15:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4974/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn sử dụng kết quả sát hạch làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Khoản 4 Điều 63 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đã được sửa đổi tại điểm b khoản 18 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 quy định cá nhân đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 06 tháng tính tới thời điểm chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực. Sau thời hạn này, cá nhân có nhu cầu tiếp tục hoạt động xây dựng thì thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như đối với trường hợp cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu (bao gồm trường hợp lần đầu được cấp chứng chỉ và trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng chưa có trong chứng chỉ).

Khoản 3 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đã được sửa đổi tại điểm b khoản 24 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 quy định trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ.

Theo đó, trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khi chứng chỉ hành nghề đã hết hạn sử dụng thì không được sử dụng kết quả sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn (còn thời hạn bảo lưu) để thực hiện đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4974/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)