Hướng dẫn việc thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình "Di chuyển, bảo vệ công trình điện cao thế 110kV, 220kV, 500kV".

Thứ ba, 18/07/2023 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3129/BXD-GĐ gửi Sở Công Thương Hà Nội hướng dẫn việc thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình "Di chuyển, bảo vệ công trình điện cao thế 110kV, 220kV, 500kV" thuộc Dự án thành phần 1.1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

Theo quy định tại điểm b1 khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 06/2021/NĐ-CP), đã được bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 11 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì việc kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình thuộc dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện, trừ trường hợp công trình thuộc đối tượng kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3129/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)