Thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng công trình

Thứ ba, 09/08/2022 17:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3068/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần kiến tạo công trình Lộc Phát về việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Việc thực hiện bảo lãnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hợp đồng và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 00071/CV-CTLP thì hợp đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước được ký kết ngày 01/6/2022 thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, theo đó:

- Hợp đồng xây dựng quy mô nhỏ được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

- Bảo lãnh hợp đồng đối với hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3068-BXD-KTXD_09082022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3068/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)