Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội chuyến đối nhà ở tái định cư sang làm nhà ở xã hội

Thứ hai, 08/11/2021 16:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/11/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4612/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội hướng dẫn việc chuyến đối nhà ở tái định cư theo phương thức đặt hàng (công trình N01) thuộc dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu Bll - HH2 khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm sang làm nhà ở xã hội.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội thì ngày 14/5/2018, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định chủ trương đầu tư số 2298/QĐ-UBND chấp thuận hai nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và Thương mại Thủ đô và Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc 9 thực hiện dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm với mục tiêu đầu tư phát triển, mở rộng khu nhà ở xã hội liền kề đồng bộ công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, dân cư tại khu vực Ecohome 1, Ecohome 2, Ecohome 3 và các khu lân cận; bổ sung quỹ nhà ở xã hội theo chủ trương của Thành phố; đồng thời tạo lập quỹ nhà tái định cư, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố và Quận Bắc Từ Liêm. Quy mô sử dụng đất của dự án là: 67.022m2, nội dung dự án bao gồm: xây dựng nhà ở tái định cư (N01), Nhà ở bán cho cán bộ, công chức và người lao động các cơ quan trung ương (N05) và xây dựng nhà ở xã hội (N02, N03, N04).

Đối với công trình xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư (N01) thì Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Thủ Đô bỏ vốn đầu tư xây dựng theo mô hình đặt hàng xây dựng nhà ở thương mại tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, cơ chế thực hiện theo chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành phố.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội thì hiện nay 04 tòa nhà xã hội: N02, N03, N04, N05 đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Riêng tòa nhà N01 đã hoàn thành thi công hạng mục cọc khoan nhồi đại trà, hiện ngừng thi công, đang là nhà ở tái định cư xây dựng theo hình thức đặt hàng và chủ đầu tư đề xuất chuyến đổi sang làm nhà ở xã hội. Vì vậy, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ thẩm quyền quy định cũng như sự phù hợp của các quy định pháp luật liên quan đến việc chuyển đổi tòa nhà N01 từ nhà ở phục vụ tái định cư sang nhà ở xã hội.

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 84 của Nghị định số 99/2015/NĐ- CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở thì Bộ Xây dựng có trách nhiệm: (1) Quyết định cho phép điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội; (2) xem xét, quyết định việc điều chỉnh nhà ở phục vụ tái định cư hoặc điều chỉnh dự án đâu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm nhà ở xã hội hoặc sang làm nhà ở thương mại theo đề nghị của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, pháp luật nhà ở chỉ quy định Bộ Xây dựng xem xét, quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư sang làm nhà ở xã hội theo đề nghị của UBND cấp tỉnh mà không quy định về việc chuyến đổi tòa nhà phục vụ tái định cư trong dự án nhà ở hỗn hợp thành nhà ở xã hội. Do đó, đề nghị thành phố Hà Nội đối chiếu quy định của pháp luật để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4612-BXD-QLN_08112021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4612/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)