Hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí vật liệu

Thứ hai, 25/10/2021 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 25/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4375/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

Theo nội dung văn bản số 1687/STC-TCĐT, Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao đã được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thẩm định và thông báo kết quả tại văn bản số 1551/SXD-QLXD ngày 30/7/2020. Đối với việc phân loại vật liệu (đèn cao áp LED) để tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, các chủ thể có liên quan nghiên cứu Thông tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4375-BXD-KTXD_25102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4375/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)