Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quyết định việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng

Thứ năm, 24/12/2020 15:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014. Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Thủ tướng Chính phủ quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành đối với  công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Để triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Quyết định (Văn bản số 8112/VPCP-CN ngày 27/9/2020 của Văn phòng Chính phủ) việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13. Đến nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ ban hành quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản về dự thảo Quyết định việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư phuongdv@xaydung.vn hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý hoạt động xây dựng, số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 30/12/2020.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Góp ý dự thảo Quyết định

Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)