Hướng dẫn thực hiện hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam

Thứ sáu, 19/01/2024 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 317/BXD-HĐXD ngày 19/01/2024 gửi Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui đã được Sở Xây dựng Hà Nội cấp Giấy phép thầu số 30/2006/SXD-GPT ngày 06/11/2006 để thực hiện thi công Nhà máy RHYTHM PRECISION VIỆT NAM - GIAI ĐOẠN 2 tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội. Theo đó, tại Điều 1 của Giấy phép thầu số 30/2006/SXD-GPT “Cho phép Công ty Xây dựng SUMITOMO MITSUI (sau đây gọi là Nhà thầu), pháp nhân thuộc nước Nhật Bản, có địa chỉ đăng ký tại 7-5-25 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Nhật Bản, được thi công Nhà máy RHYTHM PRECISION Việt Nam - GIAI ĐOẠN 2 tại khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội”.

Tại khoản 2 Điều 3 Giấy phép thầu số 30/2006/SXD-GPT nêu “Giấy phép này chỉ có giá trị cho việc nhận thầu thực hiện công việc nêu tại Điều 1 Quyết định này”. Do đó, với các nội dung nêu trong văn bản số 593/SMCC-ACC, Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui căn cứ hợp đồng với chủ đầu tư là Công ty TNHH RHYTHM PRECISION VIỆT NAM để triển khai thực hiện các công việc của mình.

Trường hợp cần làm rõ hơn nội dung Giấy phép thầu số 30/2006/SXD-GPT nêu trên, đề nghị Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui liên hệ với Sở Xây dựng Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 317/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)