Hướng dẫn về phạm vi công việc theo giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Thứ ba, 16/01/2024 17:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 243/BXD-HĐXD gửi Công ty Wec Engineers and Constructors hướng dẫn về nội dung công việc theo Điều 1 Giấy phép hoạt động xây dựng số 02/2022/QĐ-SXD ngày 21/11/2022 của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo quy định tại khoản 21 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình. Công việc “mua sắm vật tư thiết bị” không được quy định là hoạt động xây dựng, do đó việc Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép hoạt động xây dựng số 02/2022/QĐ-SXD là phù hợp.

Công việc “mua sắm vật tư thiết bị” của Công ty Wec Engineers and Constructors cần thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư như nội dung tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 02/2022/QĐ-SXD và quy định của pháp luật có liên quan khác.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 243/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)