Chi phí quản lý, vận hành, khai thác các công trình giao thông trong thời gian khai thác tạm

Thứ năm, 12/10/2023 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4591/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải có ý kiến về chi phí quản lý, vận hành, khai thác các công trình giao thông trong thời gian khai thác tạm đối với một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông.

Công trình xây dựng, hạng mục công trình, một phần công trình xây dựng được đưa vào khai thác tạm phải đảm bảo đúng các quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 134 Luật Xây dựng 2014, thì tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. Do đó, đối với chi phí quản lý, vận hành, khai thác các công trình giao thông trong thời gian khai thác tạm nêu tại văn bản số 8055/BGTVT-CQLXD, đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các chủ đầu tư đối chiếu, rà soát nội dung tổng mức đầu tư và nội dung các công việc của dự án để thực hiện, đảm bảo đúng quy định.

Bộ Giao thông vận tải, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý dự án, quản lý tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, quản lý các hợp đồng thuộc dự án (gồm cả hợp đồng quản lý, vận hành (nếu có)), đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; không trùng lặp về trách nhiệm, chi phí giữa các chủ thể trong hợp đồng hoặc/và các hợp đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4591/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)