Định mức phần công việc phát sinh trong hạng mục Thi công cọc xi măng đất

Thứ sáu, 13/10/2023 17:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4633/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH TM DV Thi công xây dựng Cầu đường Hồng An có ý kiến về định mức phần công việc phát sinh trong hạng mục Thi công cọc xi măng đất.

Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó, đơn giá xây dựng để lập dự toán được xác định theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Định mức dự toán công tác thi công cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt sử dụng máy khoan cọc xi măng đất 2 cần (mã hiệu AC.41220) ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy thi công được xác định theo tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công để hoàn thành 1m cọc xi măng đất.

Trường hợp công tác xây dựng đã quy định trong hệ thống định mức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình thì trong quá trình lập dự toán xây dựng việc xác định và quản lý định mức dự toán thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Phương pháp xác định, điều chỉnh định mức thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4633/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)