Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ năm, 28/09/2023 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4331/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Theo đó, việc quản lý và điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với các loại hợp đồng xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP và Nghị định số 35/2023/NĐ-CP thì mức tạm ứng hợp đồng thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định mức tạm ứng tối thiểu và không được điều chỉnh giá hợp đồng tương ứng với phần giá trị hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu, không quy định không được điều chỉnh giá hợp đồng đối với phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng tối thiểu nêu tại điểm a, b, c khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng lưu ý, mức tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn mức tạm ứng tối thiểu là chưa phù hợp theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4331/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)