Định mức dự toán xây dựng đối với công tác xây dựng sử dụng gạch không nung

Thứ ba, 19/07/2022 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2664/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH gạch ống không nung ngôi sao Bình Dương về định mức dự toán xây dựng đối với công tác xây dựng sử dụng gạch không nung.

Ngày 22/4/2020, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1892/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH gạch ống không nung ngôi sao Bình Dương hướng dẫn về việc xác định định mức dự toán xây dựng đối với công tác xây dựng sử dụng gạch không nung theo nội dung Văn bản số 03CV/GOKN-NSBD ngày 25/3/2020.

Trường hợp các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì việc xác định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Đơn giá xây dựng chi tiết trong dự toán xây dựng công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng và các yếu tố chi phí đầu vào hoặc đơn giá xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Trường hợp định mức dự toán các công tác xây dựng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc đã được ban hành nhưng chưa phù hợp với điều kiện đặc thù của công trình thì trong quá trình lập dự toán xây dựng, chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Theo nội dung Văn bản số 01CV/GOKN-NSBD, loại gạch bê tông kích thước 190x190x80mm do công ty sản xuất đã được sử dụng trong các công trình xây dựng thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách, do vậy đề nghị công ty tổng hợp thông tin về việc sử dụng loại gạch này tại các công trình xây dựng ở một số địa phương và dữ liệu theo dõi về hao phí (vật liệu, nhân công, máy thi công) hoặc định mức công tác xây sử dụng loại gạch này (nếu có) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét tổ chức xây dựng định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương hoặc gửi về Bộ Xây dựng để phục vụ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng quy định tại Điều 28 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2664-BXD-KTXD_19072022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2664/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)