Hướng dẫn Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Thứ sáu, 01/10/2021 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 01/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4065/BXD-KTXD gửi Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung của hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu), hồ sơ dự thầu (hồ sơ đề xuất) và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 282/TĐC-KHĐT, hồ sơ thiết kế được phê duyệt sử dụng toàn bộ vật liệu đá thi công được khai thác trên tuyến và tận dụng trong quá trình mở nền; hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu nêu cụ thể khối lượng hạng mục điều phối vận chuyển cự ly đất, đá riêng; thực tế thi công trên tuyến không đủ đá sử dụng theo thiết kế do giảm lượng đá có thể tận dụng được trên tuyến, các mỏ đá chỉ định trên tuyến không thực hiện được do vướng Luật Khoáng sản 2010. Do vậy, vật liệu đá để thi công công trình phải lấy ở vị trí khác ngoài thiết kế, nguồn vật liệu mới và đã được cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh; hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá cố định.

Do vậy, trường hợp hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì đối với khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hồ sơ mời thầu, đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết giữa các bên mà không do lỗi của nhà thầu gây ra, thì việc xem xét điều chỉnh các chi phí liên quan do phát sinh khối lượng được quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 37, trừ hợp đồng có quy định khác.

Các bên cần đánh giá nguyên nhân khách quan và chủ quan, cũng như trách nhiệm của các chủ thể có liên quan (nếu có) để làm cơ sở quyết định. Việc xác định chi phí bổ sung cần đảm bảo quy định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4065-BXD-KTXD_01102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4065/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)