Hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng

Thứ tư, 15/09/2021 16:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3735/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông - Quân đội (VTNet) về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng.

Theo đó, việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 1657/VTNet-BQLDAHTVT, khối lượng công việc của 06 hợp đồng bị điều chỉnh trong quá trình thực hiện do thay đổi về quy hoạch tần số và biến động tài nguyên trên mạng lưới nên một số tỉnh phải thiết kế tăng công suất lắp đặt để tránh nghẽn mạng, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, nội dung văn bản số 1657/VTNet-BQLDAHTVT chưa nêu cụ thể hình thức giá hợp đồng của từng hợp đồng (đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh,...) nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở hướng dẫn cụ thể.

Trường hợp, các hợp đồng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì việc điều chỉnh hợp đồng theo từng loại đơn giá hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Mục 5 Chương II Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Theo đó, khi điều chỉnh dự án ảnh hưởng đến khối lượng công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký, đề nghị VTNet căn cứ vào quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng, hình thức giá hợp đồng, các thỏa thuận về điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng đã ký và thiết kế điều chỉnh được phê duyệt để quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3735/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)