Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp

Thứ tư, 15/09/2021 13:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4442/BCT-ĐL ngày 26/7/2021 của Bộ Công Thương đề nghị tham gia ý kiến bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Xây dựng đã có công văn 3731/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì đối với định mức dự toán đặc thù của chuyên ngành, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành lập kế hoạch và tổ chức xây dựng định mức dự toán, gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành.

Đối với định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp như nêu tại văn bản số 4442/BCT-ĐL, đề nghị Bộ Công Thương tổ chức lập định mức theo quy định nêu trên, hoàn thiện hồ sơ thẩm định định mức gửi Bộ Xây dựng có ý kiến trước khi ban hành theo quy định.

2. Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình, có hiệu lực từ ngày 15/10/2021, trong đó có hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3731-BXD-KTXD_14092021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3731/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)