Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP

Thứ hai, 15/01/2024 17:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 220/BXD-GĐ gửi Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 - Petrolimex về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì đối với các công trình đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công thì tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình phải độc lập với các nhà thầu thực hiện hợp đồng;

Theo đó, tính “độc lập” được nêu tại khoản 7 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP giữa nhà thầu tư vấn giám sát với nhà thầu thực hiện hợp đồng bao gồm “độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính” theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 220/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)