Xác định đối tượng công trình thuộc dự án phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định

Thứ ba, 18/07/2023 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18/7/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 3136/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc xác định thẩm quyền nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình Nhà ở thương mại thuộc dự án Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Theo đó, đối tượng công trình xây dựng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó, công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng quy định tại điểm c khoản 1 Điều này được xác định theo quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng (Phụ lục X).

Theo nội dung Văn bản số 1114/SXD-PTĐT, dự án Trung tâm thương mại và Nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên (Dự án) do Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail làm chủ đầu tư, bao gồm nhiều loại, cấp công trình. Việc xác định từng công trình trong Dự án thuộc đối tượng công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cần căn cứ vào loại, cấp của từng công trình và quy định nêu trên để xác định, cụ thể như sau:

- Đối với công trình Trung tâm thương mại thuộc loại công trình dân dụng, cấp II thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng (mã số I.2.5 Phụ lục X);

- Đối với công trình Nhà ở thương mại thuộc loại công trình dân dụng, cấp III: trường hợp công trình chỉ có chức năng ở thì không thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; trường hợp công trình có các chức năng sử dụng khác nhau (công trình hỗn hợp) thì thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng (mã số I.2.8 Phụ lục X);

- Đối với công trình đường giao thông, cấp IV và các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III thì không thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3136/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)