Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu

Thứ năm, 13/04/2023 16:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 425/SXD-QLXD ngày 16/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Ngân hàng NN&PTNT), Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) quyết định đầu tư hoặc ủy quyền cho hệ thống chi nhánh cấp tỉnh quyết định đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1454/BXD-GĐ có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH không phải là đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đối với các công trình do Ngân hàng NN&PTNT và Ngân hàng CSXH quyết định đầu tư hoặc ủy quyền cho hệ thống chi nhánh cấp tỉnh quyết định đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì thẩm quyền kiểm tra xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1454/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)