Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thứ tư, 01/09/2021 15:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3520/BXD-GĐ về việc phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với một số công trình do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao tại các Văn bản số 1812/VKSTC-C3 ngày 07/5/2021 và Văn bản số 130/TANDTC-KHTC ngày 13/5/2021, Bộ Xây dựng đã hướng dẫn chuyển tiếp về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu tại khoản 2 Điều 20 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ: “đối với công trình xây dựng khởi công trước ngày Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, thẩm quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP”. Theo đó, các công trình do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, đã khởi công xây dựng trước ngày 26/01/2021 sẽ được Sở Xây dựng tại các địa phương thực hiện việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Quý Cơ quan để tham mưu, đề xuất với Chính phủ trong việc điều chỉnh các quy định về phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng thuộc dự án nhóm C do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3520-BXD-GD_31082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3520/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)