Hậu Giang rà soát tiêu chuẩn thị trấn đối với các đô thị loại V

Thứ hai, 14/06/2021 15:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có buổi làm việc về kế hoạch thành lập thị trấn và dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND Hậu Giang đề nghị, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, nghiên cứu khẩn trương về đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án phát triển nhà ở theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, cần đề xuất theo hướng không bị ràng buộc để không làm ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Các địa phương trên cơ sở danh mục dự án phát triển nhà ở theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND thực hiện rà soát, cập nhật danh mục dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tổng hợp gửi Sở Xây dựng chậm nhất đến ngày 9/6.

Đối với đề xuất công nhận đô thị loại V và kế hoạch thành lập thị trấn đối với các đô thị được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Xây dựng có tờ trình đề xuất nâng loại đô thị, thành lập thị trấn trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

Trong đó, rà soát, đánh giá các đô thị loại V hiện đạt mức độ nào theo tiêu chuẩn thị trấn quy định trong Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13; đề xuất thời gian công nhận thị trấn để tỉnh xác định nguồn lực tập trung đầu tư.

Sở Xây dựng có văn bản gửi các đơn vị đã được công nhận tiêu chí đô thị loại V để tự đánh giá, định hướng khả năng đạt tiêu chí thành lập thị trấn trước khi đề xuất UBND tỉnh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển đô thị của tỉnh trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang, vừa qua trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Qua triển khai thực hiện, mời gọi đầu tư các dự án nhà ở và phát triển đô thị đã phát sinh thêm nhiều địa điểm mới nằm ngoài danh mục được phê duyệt, địa phương và các ngành liên quan có văn bản đề nghị bổ sung và điều chỉnh tên một số dự án cho phù hợp với thực tế.

Theo phụ lục 1 ban hành theo Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND là 81 dự án, các địa phương đề xuất bổ sung thêm 16 dự án, nâng tổng số dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung là 97 dự án.

Về đề xuất công nhận đô thị loại V và kế hoạch thành lập thị trấn đối với các đô thị được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V trên địa bàn tỉnh.

Hiện tỉnh có đô thị Cái Sơn (trung tâm xã Phương Bình), huyện Phụng Hiệp; đô thị Tân Long (xã Tân Long), huyện Phụng Hiệp; đô thị Xà Phiên (xã Xà Phiên), huyện Long Mỹ; đô thị Lương Nghĩa (xã Lương Nghĩa), huyện Long Mỹ đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V nhưng chưa được thành lập thị trấn và xã Đông Phú, huyện Châu Thành đang được xây dựng đề án công nhận đô thị Đông Phú đạt tiêu chí đô thị loại V.

Qua rà soát các tiêu chuẩn đối với thị trấn của đơn vị cấp hành chính đô thị theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và trên cơ sở đánh giá về tiềm năng phát triển đô thị, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, Sở Xây dựng đề xuất trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ thành lập 3 thị trấn gồm: thị trấn Tân Long, huyện Phụng Hiệp; thị trấn Xà Phiên, huyện Long Mỹ và thị trấn Đông Phú, huyện Châu Thành./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)