Kết luận thanh tra số 27/KL-TTr ngày 08/02/2017 về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai

Thứ hai, 30/10/2017 09:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết luận thanh tra số 27/KL-TTr ngày 08/02/2017 của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng và việc thực hiện theo quy hoạch được duyệt tại tỉnh Lào Cai. 

 
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

Tài liệu đính kèm bài viết
KLTT công tác quy hoạch Lào Cai.PDFTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)