Hướng dẫn xuất khẩu cát vàng khuôn đúc

Thứ hai, 12/07/2021 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2636/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Bình Định về việc hướng dẫn xuất khẩu cát vàng khuôn đúc của Công ty TNHH Thuận Phát.

Ngày 29/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, trong đó có nội dung giao: “Bộ Xây dựng rà soát, ban hành quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc sau tuyển, chế biến trên cơ sở cân đối nhu cầu trong nước và đảm bảo dự trữ khoáng sản”.

Ngày 26/6/2021, tại văn bản số 4283/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến chỉ đạo giao: Bộ Xây dựng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao quyết định và chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật”.

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng (thay thế Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 và Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

Từ các căn cứ quy định nêu trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Định rà soát, kiểm tra về nguồn gốc, quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật cát vàng làm khuôn đúc của Công ty TNHH Thuận Phát và hướng dẫn Công ty làm thủ tục xuất khẩu theo quy định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2636-BXD-VLXD_12072021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2636/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)