Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở

Thứ tư, 26/08/2020 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/8/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 4162/BXD-QLN gửi Công ty điện lực Bình Chánh hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về nhà ở.

Luật Nhà ở 2014 không điều chỉnh các nội dung nhà ở được tạo lập hợp pháp để xác định đủ điều kiện được ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt cho người dân. Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật Nhà ở 2014 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và có nhà ở hợp pháp quy định tại Điều 8 của Luật này sẽ được công nhận quyền sở hữu nhà ở thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

Theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhà ở hợp pháp (có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận theo quy định) sẽ được ghi nhận quyền sở hữu nhà ở này trong Giấy chứng nhận.

Do đó, đề nghị Công ty điện lực Bình Chánh đối chiếu trường hợp thực tế với quy định nêu trên để xem xét, xác định trường hợp có nhà ở hợp pháp; trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4162-BXD-QLN_26082020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4162/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)