Hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Thứ ba, 11/02/2020 16:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 11/02/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 451/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Về thời điểm bố trí sử dụng nhà ở: Tại điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2019/NĐ-CP của Chính phủ có quy định:“Nếu người trực tiếp sử dụng nhà ở có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thuê nhà ở trước khi ký kết hợp đồng thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm nộp tiền thuê nhà ở; trường hợp khi ký kết hợp đồng thuê nhà ở mà cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở (có giấy tờ chứng minh việc truy thu tiền thuê nhà ở) thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo thời điểm tính truy thu tiền thuê nhà ở”.

Đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đối chiếu trường hợp cụ thể với các quy định của Nghị định số 30/2019/NĐ-CP để xem xét giải quyết. Trường hợp không có giấy tờ chứng minh cơ quan có thẩm quyền đã truy thu tiền thuê nhà ở thì không có cơ sở để xác định thời điểm bố trí sử dụng.  


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 451/BXD-QLN

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_451-BXD-QLN_11022020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)