Ninh Hòa (Khánh Hòa): Phấn đấu để trở thành đô thị công nghiệp

Thứ ba, 17/01/2023 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ninh Hòa thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Bước sang năm 2023, cả hệ thống chính trị cùng người dân thị xã đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và địa phương, trong đó xác định mục tiêu đưa thị xã trở thành đô thị công nghiệp.

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa cho biết, năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đã nỗ lực hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được UBND tỉnh giao, trong đó 11/15 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.868 tỷ đồng, vượt 3,7% kế hoạch; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản được 3.135 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện hơn 4.951 tỷ đồng, vượt 405% dự toán UBND tỉnh giao và vượt 324% so với Nghị quyết HĐND thị xã giao; số lao động có việc làm tăng thêm là 2.475 người, đạt 112,5% so với kế hoạch được giao…

Một góc thị xã Ninh Hòa. Ảnh: Mã Phương

Năm 2022, UBND thị xã đã ban hành các quyết định thu hồi đất đối với 230 trường hợp là tổ chức, hộ gia đình và cá nhân với diện tích thu hồi hơn 127.979m2; thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 1.087 trường hợp. Về các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, thị xã đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với những dự án giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong I. Đối với Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đến hết năm 2022, thị xã đã hoàn thành bàn giao 80% mặt bằng (vượt 8% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra); thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 501 trường hợp (đợt 1) thuộc các xã: Ninh Sơn, Ninh Xuân, Ninh An, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Trung, Ninh Tân với tổng số tiền chi bồi thường, hỗ trợ cho người dân hơn 170 tỷ đồng.

Tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết số 09

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hải, địa phương tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trong đó có mục tiêu phát triển thị xã Ninh Hòa trở thành đô thị công nghiệp. Để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhất của thị xã giai đoạn này là xây dựng và làm tốt công tác lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã.

Đến nay, Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định thông qua; Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã trình Bộ Xây dựng thẩm định. Đối với Đồ án Quy hoạch chung thị xã Ninh Hòa đến năm 2040, đến nay, thị xã đã hoàn chỉnh đề cương, nhiệm vụ quy hoạch, trình Sở Xây dựng thẩm định. Sau khi các quy hoạch nêu trên được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thị xã sẽ phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong triển khai kêu gọi, thu hút đầu tư vào các phân khu chức năng. Việc thu hút nhà đầu tư, phát triển công nghiệp sẽ giải quyết bài toán việc làm cho người dân địa phương. Thị xã cũng đặt chỉ tiêu năm 2023, số lao động có việc làm tăng thêm 2.200 người, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 84%.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã đang có hai dự án đường bộ cao tốc trọng điểm quốc gia triển khai là Dự án thành phần đoạn Vân Phong - Nha Trang (đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 80%) và Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 (kế hoạch đề ra đến ngày 30-6-2023 bàn giao 70% mặt bằng). Năm 2023, thị xã sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án đường bộ cao tốc đi qua trên địa bàn thị xã để đảm bảo tiến độ được giao. Hai dự án cao tốc sau khi hoàn thành sẽ tạo mối liên kết với các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Các khu dân cư mới, khu dân cư chỉnh trang sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, nâng cao chất lượng sống cho người dân thị xã.

Năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm của thị xã là tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị. Theo đó, thị xã sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục chuyển dịch theo định hướng cơ cấu công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, du lịch - nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng tăng giá trị và hiệu quả; phát triển đô thị theo định hướng thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế. Cùng với đó, tập trung phát triển con người và khoa học công nghệ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để Ninh Hòa trở thành một trong những trung tâm của tỉnh về giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với cải cách hành chính, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả…

Trong giai đoạn mới, khối lượng công việc nhiều, đây cũng là thời cơ để thị xã Ninh Hòa có những bước chuyển mình, phát triển mạnh mẽ. Với khí thế năm mới, cả hệ thống chính trị và người dân thị xã đồng lòng, quyết tâm để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thị xã để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính - ngân sách năm 2023.

Năm 2023, thị xã Ninh Hòa đặt mục tiêu: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 13%, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3%; số hộ nghèo giảm 90 hộ; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 100%....

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)