Ninh Thuận triển khai Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Thứ ba, 29/06/2021 14:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Ninh Thuận sẽ đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của các tầng lớp dân cư với chất lượng, tiện nghi, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng thu nhập của từng hộ gia đình, cá nhân. Ngày 11-5-2021, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời chỉ đạo Sở Xây dựng làm cơ quan chủ trì trong triển khai thực hiện Chương trình.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện với các chỉ tiêu về phát triển nhà ở toàn tỉnh cụ thể như: diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 25m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 29m2 sàn/người, nông thôn đạt 22,2m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người. Với các chỉ tiêu cụ thể trên sau khi tính toán tổng diện tích sàn nhà ở sẽ tăng thêm trên 2.8 triệu m2 sàn/30.442 căn. Theo kế hoạch, tổng nguồn vốn để thực hiện Chương trình gần 9.800 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương trên 101 tỷ đồng, ngân sách địa phương trên 37 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội trên 149 tỷ đồng và các nguồn vốn khác từ các tổ chức, thành phần kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, vay ngân hàng,.. trên 9.505 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội Hacom GalaCity - một trong những dự án trọng điểm góp phần cải thiện diện mạo đô thị Phan Rang - Tháp Chàm.

Để triển khai hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Sở Xây dựng đã đề ra nhiều nhóm giải pháp như: về đất đai; cơ chế; chính sách; về quy hoạch chi tiết; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; huy động các nguồn vốn. Bên cạnh đó, để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, Sở Xây dựng cũng xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở đến năm 2025; xác định quy mô dự án phát triển nhà ở bao gồm số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở hằng năm trong giai đoạn triển khai kế hoạch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền. Song song đó, sở sẽ tiếp nhận các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để tích hợp, cập nhật bổ sung các thông tin vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản để tiến hành tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổ chức công bố, công khai vị trí, danh mục các dự án nhà ở xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư xây dựng đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch. Tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội; theo dõi, giám sát các tổ chức thi công xây dựng, phát triển nhà ở trên địa bàn nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Ông Nguyễn Như Nguyên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 là một chủ trương lớn của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến mọi mặt đời sống của người dân. Thời gian tới, để Chương trình triển khai đạt hiệu quả, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy nhanh công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các khu đô thị trên địa bàn tỉnh như: Khu đô thị mới Khánh Hải, Khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại, Khu đô thị mới Bắc Sông Ông, Khu đô thị mới bờ Sông Dinh, Khu đô thị đầm Cà Ná,… đặc biệt tại Tp. Phan Rang - Tháp Chàm kêu gọi đầu tư Nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải. Bên cạnh đó, sở cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng kế hoạch tín dụng hàng năm về nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ đối với đối tượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay để mua nhà ở an cư lạc nghiệp. Ngoài ra, Sở cũng quan tâm chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính để đơn giản các thủ tục nhằm thu hút các nhà đầu tư cũng như đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dựa trên quy hoạch chung đã được phê duyệt. Có thể nói, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 sau khi được triển khai chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, làm cho diện mạo khu vực đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Đồng thời, làm cho diện mạo khu vực nông thôn ngày càng đồng bộ và phù hợp với mục tiêu của chương trình nông thôn mới. Qua đó, từng bước nâng cao công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng xã hộ, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ với sự phát triển của chung của tỉnh.

Nguồn: Báo Ninh Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)