Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Thứ năm, 04/09/2014 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2067/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh. Nội dung kiến nghị: “Theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng thì điều kiện cấp phép phải có quy hoạch chi tiết. Thực tế mức độ phủ kín quy hoạch chi tiết ở các địa phương còn thấp; đề nghị nghiên cứu bổ sung các trường hợp cấp phép ở các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết”.

Để triển khai thực hiện Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng (Nghị định 64), Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 (Thông tư 10) để hướng dẫn thực hiện Nghị định 64, theo đó thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 07/12/2012 của Chính phủ (Nghị quyết 83), Bộ Xây dựng đã đưa vào Thông tư 10 quy định: đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết, thì phải phù hợp với Quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị hoặc thiết kế đô thị. Như vậy, đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải căn cứ vào Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị để xem xét chứ không phải đợi có quy hoạch chi tiết rồi mới xem xét.

Tuy nhiên, để có được Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, Nghị quyết 83 của Chính phủ và Thông tư 10 đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương soạn thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc để và đẩy mạnh công tác thiết kế đô thị làm cơ sở cho việc cấp giấy phép xây dựng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2067/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)