Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Thứ tư, 03/09/2014 12:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2033/BXD-HTKT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh về việc “Đề nghị nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, tăng cường nguồn lực đầu tư trực tiếp cho các dự án xử lý chất thải rắn theo công nghệ cao”.

Trong những năm vừa qua, Đảng và Chính phủ đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nói chung, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn (CTR). Các cơ chế, chính sách ưu đãi đã được nghiên cứu ban hành như Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Tuy nhiên việc triển khai thực hiện trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực xử lý CTR, Chính phủ đã giao cho các Bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình tiếp tục triển khai nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với công tác quản lý CTR để phù hợp với thực tiễn.

Ngày 23/7/2014, tại Quyết định số 1196/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”. Thực hiện Quyết định trên, Bộ Xây dựng đang phối hợp với các Bộ ngành và các địa phương triển khai nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường nói chung và xử lý CTR nói riêng.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2033/BXD-HTKT.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)