Hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư

Thứ hai, 14/11/2022 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5151/BXD-QLN gửi Ban quản trị tòa nhà chung cư Vinhomes Skylake (sau đây gọi là Ban quản trị) đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, tại Khoản 6 Điều 14 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Khoản 25 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức hội nghị nhà chung cư bất thường. Trong Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư không có quy định về tỷ lệ số lượng các chủ sở hữu tham dự hội nghị nhà chung cư bất thường do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức. Do đó, đề nghị Ban quản trị căn cứ vào quy định của pháp luật để thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5151-BXD-QLN_14112022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5151/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)