Soát xét TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn

Thứ ba, 11/05/2021 10:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ “Soát xét TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, thay mặt nhóm nghiên cứu, KS. Nguyễn Thị Sen cho biết: TCVN 4030 : 2003 được xây dựng trên cơ sở biên dịch tiêu chuẩn EN 196-6 : 1989. Tuy nhiên hiện nay, tiêu chuẩn EN 196-6 : 1989 đã được thay thế bằng tiêu chuẩn EN 196-6 : 2018. Do đó, việc soát xét TCVN 4030 : 2003 là đặc biệt cần thiết, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế của Việt Nam và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu tiến hành rà soát toàn bộ bố cục, nội dung của TCVN 4030 : 2003, bổ sung, sửa đổi một số kỹ thuật mới dựa trên cơ sở biên dịch tiêu chuẩn EN 196-6 : 2018. Đồng thời, nhóm cũng tham khảo một số tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, kết hợp các thí nghiệm kiểm chứng những điểm thay đổi về nội dung kỹ thuật như: xác định độ mịn của xi măng bằng phương pháp sàng khí, hiệu chuẩn thể tích lớp xi măng lèn bằng phương pháp đo, xác định độ chuẩn lặp lại và tái lập của phương pháp Blain, xác định độ chênh lệch của 2 kết quả xác định khối lượng riêng song song.

Tuy được chuyển dịch từ tiêu chuẩn EN 196-6 : 2018, song nhóm nghiên cứu đã xem xét, cập nhật một số điểm đổi mới so với tiêu chuẩn gốc: quy định phép thử thấm không khí được tiến hành trong phòng thí nghiệm có nhiệt độ duy trì ở (27 + - 2)oC và độ ẩm tương đối nhỏ hơn hoặc bằng 70%; bổ sung quy định hiệu chuẩn thể tích lớp xi măng lèn bằng phương pháp thế chỗ thể tích thủy ngân; quy định hiệu chuẩn thể tích lớp xi măng lèn bằng phương pháp đo được tiến hành trong phòng thí nghiệm có nhiệt độ duy trì ở (27 + - 2)oC và độ ẩm tương đối nhỏ hơn hoặc bằng 70%; bổ sung Phụ lục A để xác định khối lượng riêng của xi măng.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhấn mạnh sự cần thiết phải soát xét TCVN 4030 : 2003, đồng thời đánh giá báo cáo tổng kết nhiệm vụ có bố cục rõ ràng, có cơ sở khoa học và tính thực tiễn cao; dự thảo được biên dịch đạt chất lượng tốt, bám sát bản gốc và có sự đổi mới, bổ sung một số nội dung phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Bên cạnh đó, các chuyên gia thành viên Hội đồng góp ý nhóm nghiên cứu cần sử dụng đồng nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành, chỉnh sửa các bản vẽ rõ nét hơn, rà soát, biên tập các lỗi chế bản, lỗi đánh máy.

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, bổ sung một số nội dung và đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu, sớm hoàn thiện báo cáo tổng kết và dự thảo soát xét TCVN 4030 : 2003, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí nghiệm thu dự thảo Soát xét TCVN 4030 : 2003, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện, với kết quả đạt loại Xuất sắc.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)