Thông tin văn bản số: 390/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 390/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác
Trích yếu
Quyết định số 390/QĐ-BXD ngày 12/05/2022 về việc Phê duyệt Định hướng và Kế hoạch biên soạn, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngành xây dựng đến năm 2030 (thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng).
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
12/05/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
26/04/2022
12/04/2022
06/04/2022